ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สื่อสารความเสี่ยง ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สื่อสารความเสี่ยง ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง