ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการปรับปรุงกระบวนการทางด้านการรับพัสดุในระบบ Microsoft Dynamic AX 2012 (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการปรับปรุงกระบวนการทางด้านการรับพัสดุในระบบ Microsoft Dynamic AX 2012 (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง