ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการค่าบริการโปรแกรม API สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กยศ. และ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการค่าบริการโปรแกรม API สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กยศ. และ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง