ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดทำสัญญารับทุนและเอกสารเบิกจ่ายสำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดทำสัญญารับทุนและเอกสารเบิกจ่ายสำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ (ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง