ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตังอุปกรณ์และวางระบบห้องประชุม ณ สำนักงาน กสศ. จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตังอุปกรณ์และวางระบบห้องประชุม ณ สำนักงาน กสศ. จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง