ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและจัดสรรชุดการเรียนรู้เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (Black Box) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและจัดสรรชุดการเรียนรู้เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (Black Box) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง