ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง