ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(Tablet) กสศ. สำหรับพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการ เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(Tablet) กสศ. สำหรับพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการ เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง