ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความผูกพันในองค์กร Engagement Survey โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความผูกพันในองค์กร Engagement Survey โดยวิธีเฉพาะเจาะจง