ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการการดำเนินงานเพื่อเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ชุด2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการการดำเนินงานเพื่อเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ชุด2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000962_บริษัท-บันลือ-พับลิเคชั่น-จำกัด_นาย-กิติพร-ทัพศาสตร์รอลงนาม.pdf