ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (สพฐ และ กสศ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (สพฐ และ กสศ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)