ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ (โรงเรียนบ้านช่องในมิตรภาพที่ ๑๒๓)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ (โรงเรียนบ้านช่องในมิตรภาพที่ ๑๒๓)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง