ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม(งานตกแต่งภายในและงานระบบ)ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม(งานตกแต่งภายในและงานระบบ)ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง