ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง