ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่บริหารแผนงานโครงการ ภายใต้สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (สิงหาคม 2563-13 กุมภาพันธ์ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่บริหารแผนงานโครงการ ภายใต้สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (สิงหาคม 2563-13 กุมภาพันธ์ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง