ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีคัดเลือก