ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)