ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอนักเรียนทุพโภชนาการหรือนักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอนักเรียนทุพโภชนาการหรือนักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง