ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง