ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลนักเรียนเฉพาะกิจ ภาตใต้โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลนักเรียนเฉพาะกิจ ภาตใต้โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง