ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่ ออกแบบและผลิตคลิประบบ iSEE 2.0 เพื่อสนับสนุนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่ ออกแบบและผลิตคลิประบบ iSEE 2.0 เพื่อสนับสนุนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง