ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริหารจัดการ Line official account โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer CCT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริหารจัดการ Line official account โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer CCT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง