ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่จัดทำวิดีโอ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง