ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานการสรุปภาพรวมและเนื้อหาการตอบคำถาม โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ช่องทางการสื่อสาร Line official account และFacebook Fan page โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานการสรุปภาพรวมและเนื้อหาการตอบคำถาม โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ช่องทางการสื่อสาร Line official account และFacebook Fan page โดยวิธีเฉพาะเจาะจง