ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง