ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และphoto album ภายใต้โครงการจ้างจัดกิจกรรมหรือเวทีเพื่อเผยแพร่ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และphoto album ภายใต้โครงการจ้างจัดกิจกรรมหรือเวทีเพื่อเผยแพร่ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง