ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน โดยวิธีคัดเลือก