ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบทาน และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบทาน และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 โดยวิธีคัดเลือก