ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายรูปเพื่อสื่อสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง