ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง