ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์และเครดิตในการใช้งานบริการ Google Cloud Platform โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์และเครดิตในการใช้งานบริการ Google Cloud Platform โดยวิธีเฉพาะเจาะจง