ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุนสายอาชีพ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุนสายอาชีพ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง