ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถเพื่อความมีส่วนร่วมหรือระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถเพื่อความมีส่วนร่วมหรือระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง