ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อสำหรับนักศึกษาผู้รับทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Back To Top