ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์พื้นที่เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์พื้นที่เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง