ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง