ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร รณรงค์และระดมทุนผู้บริจาคและเอกชน เพื่อความร่วมมือผ่านแคมเปญ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร รณรงค์และระดมทุนผู้บริจาคและเอกชน เพื่อความร่วมมือผ่านแคมเปญ โดยวิธีคัดเลือก