ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง