ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง