ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปการสัมภาษณ์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปการสัมภาษณ์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง