ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรา้งแพลตฟอร์มสร้างเสริมสมรรถนะด้วยระบบที่ช่วยให้อาชีวศึกษามองเห็นทักษะที่ขาดหายไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรา้งแพลตฟอร์มสร้างเสริมสมรรถนะด้วยระบบที่ช่วยให้อาชีวศึกษามองเห็นทักษะที่ขาดหายไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง