ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรา้งพื้นที่ให้กับเยาวชน ที่มีความสามารถนอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ แต่ขาดโอกาส และไม่มีพื้นที่ให้กับเขาได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรา้งพื้นที่ให้กับเยาวชน ที่มีความสามารถนอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ แต่ขาดโอกาส และไม่มีพื้นที่ให้กับเขาได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง