ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน Coding และ Data Sci โดยเน้นในส่วนของการใช้งาน เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเด็กอาชีวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน Coding และ Data Sci โดยเน้นในส่วนของการใช้งาน เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเด็กอาชีวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง