ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน เสริม จำนวน 2 อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน เสริม จำนวน 2 อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง