ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบและการบริหารทั่วไปต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง