ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำเนื้อหาสื่อสารองค์กรหรือเนื้อหาเพื่อสร้างความเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง