ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย(กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย(กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง