ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง