ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง