ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น Ground war โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น Ground war โดยวิธีคัดเลือก